MİSYON

Uzaktan eğitim alanında dünya çapında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri göz önünde bulundurarak internet temelli dinamik bir eğitim ortamı sunmak

Mekân ve zaman sınırı gözetmeden kişileri hedeflerine ulaştırmak amacıyla eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,

Bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek

Eğitim alacak kursiyerlerin, ihtiyaç duydukları eğitimleri almalarına ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamak

 

VİZYON

Gelişen ve değişen şartları göz önünde bulundurarak bireylerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan, güncel bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim ve öğretimin etkinliğini artıran, sürdürülebilir eğitim sistemine sahip, katılımcı ve lider bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.

 

DEĞERLER

Yenilikçi olmak

Verimlilik

Etik değerlere saygı

Özgünlük

Katılımcılık

Gelişme ve ilerleme

Güvenilirlik

Sohbeti Başlat
Hoş geldiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?