KPSS VE DHBT’YE KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR

Sınav 60 dakika sürecektir.

Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

Sınava katılacak adayların, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir.

Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru      (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

Konu başlıkları şu şekildedir:
1. İslam İnanç Esasları
2. İslam İbadet Esasları
3. Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
4. Siyer
5. İslam Ahlakı

İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre hazırlanır.
Lisans düzeyi – İlahiyat Fakültesi müfredatı
Ön lisans düzeyi – İlahiyat ön lisans programı müfredatı
Ortaöğretim düzeyi – İmam Hatip Okulları müfredatı

Konu başlıkları şu şekildedir:
1. Tefsir
2. Fıkıh
3. Hadis
4. Akaid ve Kelam
5. İslam Tarihi
6. Dinler ve Mezhepler Tarihi
7. Dini Hitabet

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
Değerlendirmede dört yanlış cevap bir doğru cevabı silecektir.

DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS’ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir.

İlgili testte en az “1 ham puanı (net)” bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.

DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.

Read More
admin Haziran 4, 2022 0 Comments
Sohbeti Başlat
Hoş geldiniz.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?